Pracownik logistyki

 

W De Isolatieshop poszukujemy (początkujących) pracowników logistyki. Zbierasz zamówienia obsługując wózek widłowy. Ładujesz i rozładowujesz ciężarówki oraz zapewniasz klientom wspaniałą obsługę, gdy przychodzą po odbiór zamówienia. Innymi słowy, żaden dzień nie jest taki sam. Czy poboba Ci się taka praca? Nie wahaj się dłużej i aplikuj natychmiast!

 

Wyślij swoje CV + list motywacyjny na isolatieshop@jongmanadviesburo.com lub zadzwoń pod numer +31 6 492 410 24.

 

Wymagania:

 

Jesteś entuzjastyczny i nie masz mentalności pracy od dziewiątej do piątej. Jako pracownik logistyki pracujesz samodzielnie i dokładnie. Okazjonalny żart i śmiech nie stanowią problemu, o ile wykonasz pracę do końca dnia. Ponadto jesteś elastyczny w swojej pracy i planowaniu oraz masz opanowany język niderlandzki. Jesteś łącznikiem między naszym magazynem a klientem.

 

Co oferujemy:

 

• Praca na dwie zmiany: albo kończysz wcześnie, albo masz cały poranek tylko dla siebie.

• Adekwatne wynagrodzenie! 8% dodatek wakacyjny, koszty dojazdu, dodatek zmianowy i skladki emerytura.

• Wiele dni wolnych: 25 dni urlopu, 12 dni ATV (przy 40-godzinnym tygodniu pracy).

• Przyjazny zespół: z nieformalną atmosferą pracy.

 

Kim jesteśmy:

 

Jesteśmy hurtownią materiałόw izolacyjnych. Jeśli będziesz dla nas pracował, staniesz się częścią międzynarodowej firmy, która posiada w swoim magazynie ponad 500 000 m2 materiałów izolacyjnych. Od 2010 roku jesteśmy specjalistą w dziedzinie materiałów izolacyjnych, a obecnie największym dostawcą materiałów izolacyjnych w krajach Beneluxu. Materiały izolacyjne są rozpakowywane i pakowane codziennie dla wszystkich zamówień. W naszej młodej, szybko rozwijającej się organizacji pracuje obecnie ponad 70 pracowników.

 

 

 

 

 

 

Logistics employee

 

At De Isolatieshop we are looking for (starting) logistics employees. You take orders with a forklift. Load and unload trucks and you offer customers a great experience when they come to collect their order. In other words, no day is the same. Do you like it? Do not hesitate any longer and apply immediately! Send your CV + motivation to insolatieshop@jongmanaviesburo.com or call us on +31 6 492 410 24

 

What to bring:

 

You are enthusiastic and you do not have a nine to five mentality. As a logistics employee you work independently and accurately. An occasional joke and a laugh isn't a problem as long as you get the work done by the end of the day. In addition, you are flexible in your work and planning and you master the Dutch language. You are the link between our stock and the customer.

 

What we offer you:

 

• Two shifts: so you're either up early or you have the whole morning to yourself.

• To make money! 8% Holiday pay, travel expenses, irregularity allowance and pension.

• Many days off: 25 vacation days, 12 ATV days (based on a 40-hour work week).

• Friendly team: with an informal working atmosphere.

 

Who are we:

 

We are The Insulation Shop. If you come to work for us, you are part of an international company with over 500,000 m2 of insulation material in stock. Since 2010, we have been the specialist in the field of insulation material and have now grown into the largest supplier of insulation material in the Benelux. Insulation material is unpacked and packed daily for all orders. More than 70 employees now work at our young, fast-growing organization.