KANCELARIA PODATKOWA 

WIOLETTA WOJCIECHOWSKA

Wioletta Wojciechowska

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy lub tzw. wypadek w miejscu pracy nie jest sprawą łatwą. Pracodawcy najczęściej nie czują się odpowiedzialni za wypadki w pracy i próbują udowodnić winę poszkodowanego, chcąc w ten sposób uniknąć wypłaty odszkodowania. Niestety podobnie postępują towarzystwa ubezpieczeniowe. Oczywiście nie można przyzwalać na tego rodzaju niesprawiedliwość dlatego pomagamy poszkodowanym  w uzyskaniu godnych odszkodowań za wypadki w pracy.

Czy warto rezygnować z praw, jakie nam przysługują? Jakie działania podjąć, gdy przytrafi nam się wypadek w pracy? Do kogo i w jaki sposób możemy kierować swoje roszczenia?

Na powyższe pytania znajdziesz odpowiedź w Jongman Advies Buro. Mamy nadzieję, ze  pomożemy Ci w walce o uzyskanie właściwego odszkodowania za wypadek w pracy.

Panuje powszechne przekonanie, że wypadki przy pracy mają bezpośredni związek z brakiem poszanowania zasad BHP, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi poszkodowany pracownik. Nie jest to prawda.

Nie w każdym przypadku wina pracownika jest oczywista. Bardzo często zdarza się przecież tak, że za wypadek w miejscu pracy ponosi odpowiedzialność pracodawca lub jego ubezpieczyciel, i wtedy poszkodowanemu przysługuje stosowne odszkodowanie.

Niezapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, lekceważenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedostarczenie właściwego ubioru i wyposażenia dla pracownika. Brak odpowiednich szkoleń i nakładanie nadmiernych obowiązków na jedną osobę, co powoduje jej przemęczenie. Brak zabezpieczenia narzędzi, pojazdόw i sprzętu. Wszystko to powoduje, że do tragicznych zdarzeń dochodzi i najprawdopodobniej będzie dochodzić, jeśli nic nie zmieni się w stosowanych praktykach. Skutkiem wypadku może być częściowa lub całkowita niezdolność danej osoby do wykonywania pracy i jej wykluczenie z życia zawodowego na pewien czas lub na stałe. Pomimo tego osoba poszkodowana bardzo często boi się dochodzić swoich praw i żądać roszczeń w zakresie otrzymania odszkodowania. Strach przed utratą środków do życia, konflikt z pracodawcą i brak znajomości języka nie motywują do podjęcia walki o swoje prawa. To jest niestety ogromny błąd!

.

  Odszkodowania

Jongman Advies Buro współpracuje z Kancelariami specjalizującymi się  w tego typu sprawach i działając w imieniu poszkodowanych i ich rodzin pomagają uzyskać następujące świadczenia:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i ból z tytułu obrażeń ciała, trawałego ubytku na zdrowiu (rόwnież doznanych w związku z wypadkiem lokomocyjnym)
  • Zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
  • Zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń kompensujących kalectwo,
  • Wyrównanie utraconego dochodu,
  • Zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
  • Zwrot kosztów transportu związanych z leczeniem
  • W przypadku częściowej lub calkowitej niezdolności do pracy - rentę wyrównująca utratę dochodów
  • Wszystkie inne koszty związane z wypadkiem

o nas

Założycielem Kancelarii Podatkowej Jongman Advies Buro jest Erwin Jongman.

W 2008 roku dołączyła do firmy Wioletta Wojciechowska doradca podatkowy (numer wpisu 675333) z 25-cio letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w kancelariach administracjnych i przedsiębiorstwach.

Nasza Kancelaria Podatkowa działa na holenderskim rynku od niemal 15 lat.
Swoją działalność prowadzimy w Didam (okolice Arnhem).

Pomimo szybkiego rozwoju jesteśmy wciąż firmą rodzinną i najważniejsza jest dla nas miła atmosfera połączona z profesjonalizmem.

Obsługujemy zarówno osoby fizyczne pracujące w Holandii, jak również firmy jednoosobowe (ZZP), oferując swoją pomoc już na etapie jej rejestracji.

Kancelaria Podatkowa Jongman Advies Buro świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości, wszelkich spraw podatkowo-socjalnych i prawa pracy na terenie Holandii. Nasi klienci mogą rowniez liczyć na pomoc w zakresie holenderskich i polskich rozliczeń podatkowych PIT, ewentualnych dodatkόw (toeslagen), spraw socjalnych (UWV, CAK, SVB), ubezpieczeń i innych uwzględniając nieustannie zmieniające się regulacje podatkowe i przepisy obowiązującego prawa.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko  
E-mail  
Wiadomość  
  

Adres:
Kancelaria Podatkowa

Jongman Advies Buro

Schoolstraat 11

6942 AJ Didam

Nederland

Telefoon:
+31 6 33 900 588
E-mail:
info@kancelariapodatkowa.nl