KANCELARIA PODATKOWA 

WIOLETTA WOJCIECHOWSKA

Wioletta Wojciechowska

Warunki obowiązujące podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg:

Za podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg zostaniesz uznany, jeżeli spełniasz następujące warunki: 

  • Podatek od dochodów odprowadzasz w całości lub prawie w całości tylko w Holandii. Ma to miejsce, gdy co najmniej 90% twoich dochodów globalnych jest opodatkowanych w Holandii.
  • Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby;
  • Co najmniej 90% twoich dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii i jesteś w stanie udowodnić ten fakt okazując zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy kraju twego zamieszkania.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PODATKU:

  • Wszystkie Jaaropgaaf-y lub ostatni(e) odcinek(i) z wypłaty – tzn. Z każdej firmy   w której pracowali Państwo w danym roku podatkowym
  • Ewentualnie BSN-numer (sofinummer)
  • Zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania za rok rozliczeniowy na druku z
    Belastingdienst (
    można dostarczyć rownież po rozliczeniu podatku)

ODLICZENIA OD DOCHODU:

-koszty związane z załatwieniem / przepisaniem kredytu hipotecznego

-odsetki hipoteczne po spełnieniu obowiązujących warunkόw

-koszty leczenia nierefundowane przez ubezpieczyciela (rόwnież usługi stomatologiczne)

-koszty nauki, kursy, szkolenia zlecone przez pracodawcę i nierefundowane przez pracodawcę (do 2021 roku)

-koszty renowacji zabytkόw

-darowizny na cele społeczne

-alimenty dla ex-partnera

-koszty transportu do pracy publicznymi środkami lokomocji

Każda osoba pracująca w Holandii, otrzymująca świadczenia i tu odprowadzająca podatki, ma obowiązek rozliczenia się z tutejszym urzędem skarbowym.

Podatek potrącany z wypłaty pracownika lub świadczenia a podatek należny fiskusowi to nie to samo. W trakcie naliczania wynagrodzenia/świadczenia pobierana jest zaliczka na poczet podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego, którą oblicza się przy założeniu, że pracownik będzie zatrudniony przez cały rok i uzyska na przestrzeni całego roku równomiernie rozłożone zarobki/świadczenia. Jeżeli tak jest w rzeczywistości, to podatek pobrany przez pracodawcę lub urząd wypłacający świadczenia, będzie równy podatkowi należnemu urzędowi skarbowemu. Jeżeli jednak zatrudnienie/pobieranie świadczeń nie trwa cały rok, występują przerwy w zatrudnieniu, albo występują znaczne wahania zarobków, to dochodzi do nadpłaty lub niedopłaty podatku. Warto rόwnież pamiętać o tym, że pracodawca/urząd odprowadzając zaliczki na podatek dochodowy nie bierze pod uwagę praw do ulg podatkowych i odliczeń od dochodu, ktόre znacznie obniżaja podatek należny fiskusowi. Czyli jeżeli w danym roku podatkowym pracowali Państwo w Holandii lub otrzymywali zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macieżynski , zasiłek chorobowy lub rentę chorobową, emeryturę mają Państwo obowiązek odprowadzenia podatku do tutejszego urzędu skarbowego Belastingdienst. W związku z tym każda osoba zoobowiązana jest do rozliczenia się z holenderskim urzędem skarbowym.

Jeżeli zatem spełniasz warunki obowiązujące zagranicznego podatnika kwalifikującego się do ulg, przedłóż zaświadczenie o dochodach, wypełnij formularz i przedstaw go do podpisu we właściwym urzędzie skarbowym kraju twego zamieszkania. Zaświadczenie o dochodach można wysłac do urzędu razem z deklaracją podatkową lub po jej złożeniu. W przeciwnym razie uznany zostaniesz przez urząd za zagranicznego podatnika niekwalifikującego się do ulg i pewnych odliczeń od dochodu. UWAGA! Aby otrzymać ''zaświadczenie o dochodach z kraju zamieszkania'' z polskiego urzędu skarbowego, istnieje wymóg zlożenia deklaracji podatkowej PIT36 ZG. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie wszystkich polskich rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

Nasza kancelaria uwzględnia wszystkie należne ulgi podatkowe i odliczenia od dochodu w trakcie rozliczania podatku tylko o ile zezwalają na to obecnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego!!! Usługa ta jest wliczona w koszt rozliczenia podatku, a więc nie pobieramy dodatkowych opłat z tym związanych.

Rozliczenie podatku

o nas

Założycielem Kancelarii Podatkowej Jongman Advies Buro jest Erwin Jongman.

W 2008 roku dołączyła do firmy Wioletta Wojciechowska doradca podatkowy (numer wpisu 675333) z 25-cio letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w kancelariach administracjnych i przedsiębiorstwach.

Nasza Kancelaria Podatkowa działa na holenderskim rynku od niemal 17 lat.
Swoją działalność prowadzimy w Didam (okolice Arnhem).

Pomimo szybkiego rozwoju jesteśmy wciąż firmą rodzinną i najważniejsza jest dla nas miła atmosfera połączona z profesjonalizmem.

Obsługujemy zarówno osoby fizyczne pracujące w Holandii, jak również firmy jednoosobowe (ZZP), oferując swoją pomoc już na etapie jej rejestracji.

Kancelaria Podatkowa Jongman Advies Buro świadczy usługi w zakresie prowadzenia księgowości, wszelkich spraw podatkowo-socjalnych i prawa pracy na terenie Holandii. Nasi klienci mogą rowniez liczyć na pomoc w zakresie holenderskich i polskich rozliczeń podatkowych PIT, ewentualnych dodatkόw (toeslagen), spraw socjalnych (UWV, CAK, SVB), ubezpieczeń i innych uwzględniając nieustannie zmieniające się regulacje podatkowe i przepisy obowiązującego prawa.

W 2015 roku holenderski urząd skarbowy wprowadził zmiany określające prawa do ulg podatkowych , odliczeń od dochodu dla nierezydentów holenderskich czyli osób mieszkających poza granicami Holandii. Będąc podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg przysługuje Ci możliwość skorzystania z tych samych odliczeń od dochodu, ulg podatkowych oraz wolnej kwoty od podatku, co mieszkańcowi Holandii, w tym także odpisu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup własnego mieszkania (rόwnież za granicą).